Home

 TAXATIES BEDRIJFSMATIG en WONEN en ADVIES

De volgende taxaties komen veel voor (her)financieringen, scheidingen, nalatenschappen, bedrijfsovername, Estate planning, balanstaxaties en exploitatie gebonden.

Deze taxaties zijn en worden bijvoorbeeld gebruikt door banken, geldverstrekkers, tussenpersonen, belasting, accounts kantoren.

Advies is meestal in een voortraject en kan zijn voor aankoop, verkoop, huur(overeenkomsten), nalatenschappen, Estate planning en bedrijfsovername.

Voor meer informatie:
info@beersemakelaardij.nl  of mobiel  06-44 66 47 77